Panel používateľa

Reklamácie

Ako reklamovať

Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru

Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Zákazník musí reklamovaný tovar doručiť poštou (osobne nie je možné pretože počas lock-downu je prevádzka zatvorená) výlučne na adresu prevádzky:

BELORA, s.r.o., OD Slimák, Hálkova 1, 831 03 Bratislava

Pre uplatnenie reklamácie je nevyhnutné, aby kupujúci priložil príslušný doklad o nákupe, potvrdený záručný list a tiež jednoznačný a detailný popis závady - bez neho nie je možné reklamáciu riešiť. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a/alebo výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, doba na vybavenie reklamácie sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade ak je kupujúcim spotrebiteľ, doba na vybavenie reklamácie je 30 dní.

Znečistený tovar (napr. nevyčistený strihací strojček plný vlasov) z hygienických dôvodov nepreberáme, vieme ho však za poplatok 10 Eur uhradených vopred vyčistiť a následne prevziať do servisu.

Na záručný a pozáručný servis elektrických zariadení preberáme výlučne zariadenia, kde je možné preukázať pôvod zariadenia vyplneným záručným listom vystaveným firmou Belora, s.r.o.!

Zariadenia predané inými subjektami neservisujeme.

Upozorňujeme, že tovar zaslaný balíkom na adresu sídla firmy (Langsfeldova 24) pošta nedoručuje, preto sa vráti späť k odosielatelovi!

UPOZORNIE PRE PROFESIONÁLNYCH UŽÍVATEĽOV STRIHACÍCH STROJČEKOV:

Ak strihacia hlava pri strihaní začne „páliť", prípadne „ťahať" vlasy, je to znakom toho, že nie je naolejovaná, prípadne došlo k jej prirodzenému opotrebeniu. V takomto prípade je potrebné čím skôr opotrebovanú strihaciu hlavu vymeniť za novú aby sa predišlo poškodeniu strihacieho strojčeka. K prirodzenému opotrebovaniu strihacej hlavy môže dôjsť aj skôr ako uplynie záručná doba na funkčnosť strihacieho strojčeka. Opotrebovanie strihacej hlavy nie je dôvodom na reklamáciu strihacieho strojčeka, ide o prirodzenú technickú záležitosť a vyrieši sa zakúpením a následnou výmenou strihacej hlavy.

V prípade, ak je dôvodom "reklamácie" používaného strihacieho strojčeka "prehrievanie strojčeka", prípadne "prehrievanie strihacej hlavy", upozorňujeme reklamujúcich, že k prehrievaniu strojčeka dochádza od strihacej hlavy a táto sa prehrieva výlučne z dôvodu zanedbania alebo nesprávnej predpísanej starostlivosti o strojček a strihaciu hlavu, prípadne ak je strihacia hlava opotrebovaná.

Ak reklamujúci doručí na reklamáciu strojček z dôvodu prehrievania sa, pálenia prípadne ťahania vlasov, strojček a strihaciu hlavu posúdi autorizovaný servis. Pokiaľ servis nenájde iný problém okrem zanedbanej prípadne nesprávnej starostlivosti o strihaciu hlavu alebo posúdi strihaciu hlavu ako opotrebovanú, reklamácia bude zamietnutá. Strihaciu hlavu servis následne preleští pričom následná kvalita strihu bude závisieť od stupňa opotrebenia hlavy. Táto operácia bude z dôvodu zamietnutia reklamácie považovaná za bežný servis a spoplatená v sume 10 Eur + poštovné 5 Eur späť.

Ak je dôvodom "reklamácie" používaného strojčeka "rezanie" strihacej hlavy, potom je buď strihacia hlava opotrebovaná, nesprávne nastavená alebo má mechanicky poškodený - zlomený zub napríklad po páde strojčeka na zem alebo inú podložku. Ak je hlava nesprávne nastavená, potom si ju dokáže užívateľ sám nastaviť. Ak má zlomený zub, je potrebné poškodenú hlavu vymeniť za novú. Zub sa nikdy nezlomí sám od seba, jeho zlomenie ale môže byť dôsledkom skoršieho pádu strojčeka.

Ak reklamujúci doručí na reklamáciu strojček z dôvodu "rezania" strihacej hlavy, strojček a strihaciu hlavu posúdi autorizovaný servis. Pokiaľ servis nenájde iný problém okrem nesprávneho nastavenia, reklamácia bude zamietnutá. Strihaciu hlavu servis následne nastaví. Táto operácia bude z dôvodu zamietnutia reklamácie považovaná za bežný servis a spoplatená v sume 10 Eur + poštovné 5 Eur späť.

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info