Panel používateľa

Reklamácie

Ako reklamovať

Z dôvodu výnimočnej situácie spôsobenej pandémiou nevieme žiaľ garantovať Zákonom stanovené lehoty na vybavovanie garančných reklamácií. Všetky servisné strediská našich partnerov sú až do odvolania výnimočnej situácie zatvorené.

Pošta nedoručuje zásielky, necháva iba avíza o ich uložení na pošte. Z dôvodu obmedzenia prevádzky e-shopu a súčasného podstatného obmedzenia otváracích hodín na pošte nevieme zaručiť prevzatie avízovanej zásielky z pošty v rámci úložnej lehoty.

Spôsob doručenia reklamovaného tovaru a vybavenie reklamácie bude následne dohodnuté individuálne.
Príjem zariadení na pozáručný servis je až do odvolania zrušený!

Ďakujeme za pochopenie.
Belora

Pozrite prosím:
https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/mimoriadne-opatrenia-vlady-sr-vplyv-na-reklamacne-lehoty.soi?ind=

 

Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru

Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Zákazník môže reklamovaný tovar doručiť na adresu:

BELORA, s.r.o., OD Slimák, Hálkova 1, 831 03 Bratislava

Pre uplatnenie reklamácie je nevyhnutné, aby kupujúci priložil príslušný doklad o nákupe, potvrdený záručný list a tiež jednoznačný a detailný popis závady - bez neho nie je možné reklamáciu riešiť. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a/alebo výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, doba na vybavenie reklamácie sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade ak je kupujúcim spotrebiteľ, doba na vybavenie reklamácie je 30 dní.

Upozorňujeme, že tovar zaslaný balíkom na adresu sídla firmy (Langsfeldova 24) pošta nedoručuje, preto sa vráti späť k odosielatelovi!

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info