Panel používateľa

Reklamácie

Ako reklamovať

Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru

Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Zákazník môže reklamovaný tovar doručiť na adresu:

BELORA, s.r.o., OD Slimák, Hálkova 1, 831 03 Bratislava

Pre uplatnenie reklamácie je nevyhnutné, aby kupujúci priložil príslušný doklad o nákupe, potvrdený záručný list a tiež jednoznačný a detailný popis závady - bez neho nie je možné reklamáciu riešiť. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.

Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a/alebo výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, doba na vybavenie reklamácie sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. V prípade ak je kupujúcim spotrebiteľ, doba na vybavenie reklamácie je 30 dní.

Upozorňujeme, že tovar zaslaný balíkom na adresu sídla firmy (Langsfeldova 24) pošta nedoručuje, preto sa vráti späť k odosielatelovi!

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info